29cze

Sprzedając nieruchomość mamy obowiązek poinformować o tym fakcie Urząd Skarbowy. Ustawa o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych przewiduje bowiem, że przy sprzedaży np. domu przed upływem 5 lat od chwili jego nabycia, zmuszeni jesteśmy zapłacić podatek dochodowy z tego tytułu. Istnieją jednak pewne odstępstwa od tego. Kiedy zatem jesteśmy zwolnieni z danego podatku?

Przychód a dochód, lata podatkowe

W momencie sprzedaży nieruchomości we wspomnianych okolicznościach, jesteśmy zobligowani do zapłacenia podatku w wysokości 19% od uzyskanego dochodu. Korzyść o jakiej mowa, często mylimy z całą sumą uzyskaną ze sprzedaży np. domu. Kwota opodatkowana równa jest natomiast jedynie różnicy jaka powstaje gdy sprzedajemy dom drożej, niż go kupiliśmy. Przykładowo, jeżeli za zakupiony dom zapłaciliśmy 500 tys. złotych a następnie sprzedaliśmy go za 600 tys., opodatkowaniu podlega 100 tys. złotych. Kwota do zapłaty będzie wówczas wynosiła 19 tys. Dodatkowo, w obu transakcjach musielibyśmy brać udział w okresie nie dłuższym niż 5 lat podatkowych. Tą kwestię również często mylimy z latami kalendarzowymi. Aby ustrzec się błędu musimy wiedzieć, że pierwszy rok podatkowy rozpoczyna się wraz z 1 stycznia roku następującego po dacie zakupu. Przykładowo, jeżeli zakupiliśmy dom 2 stycznia 2020 roku, rok podatkowy rozpoczyna się 1 stycznia 2021 roku i od tej daty liczymy 5 pełnych lat kalendarzowych. Po upływie 5 pełnych lat podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości nie dotyczy nas.

Ulgi podatkowe

Nie zawsze jednak będziemy zmuszeni zapłacić podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości, nawet jeżeli nie minęło jeszcze 5 lat podatkowych. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej ulgi jest spożytkowanie całej kwoty o jaką wzbogaciliśmy się przy sprzedaży np. domu, na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że uzyskane środki inwestujemy w kolejne mieszkanie lub lokal w jakim zamierzamy zamieszkać lub nabyć. 

Ulga mieszkaniowa przewiduje koszty związane z celami takimi jak :

  • zakup budynku
  • zakup lokalu oraz uzyskanie spółdzielczego, własnościowego prawa do niego
  • remont budynku
  • remont lokalu
  • zakup gruntu pod zabudowę
  • zamiana nieruchomości
  • spłata kredytu mieszkaniowego
  • zakup materiałów na budowę domu

Niezbędna dokumentacja

Wszelkie wyżej wymienione działania poparte muszą zostać dokumentami potwierdzającymi rzeczywiste wydatkowanie pieniędzy. Przepisy dotyczące podatku dochodowego od nieruchomości są także identyczne w stosunku do gruntów i działek budowlanych. Kwotę opodatkowaną możemy także umniejszyć jeżeli zakupiliśmy nieruchomość wymagająca remontu, którego następnie oczywiście dokonaliśmy. Wówczas od dochodu powstałego z korzystnej sprzedaży mieszkania, odejmiemy koszty jego renowacji. 

O sprzedaży nieruchomości informujemy Urząd Skarbowy w zeznaniu podatkowym PIT-39. Opisujemy w nim przychód powstały w wyniku sprzedaży mieszkania a następnie określamy kwotę dochodu jaki wystąpił. Kolejno wpisujemy dochody zwolnione z podatku, wykorzystane na cele mieszkaniowe. Bardzo ważne jest, że wyszczególniamy tu nie tylko cele, które zrealizowaliśmy, ale także te, których dopełnić zamierzamy w okresie nie dalszym niż 3 kolejne lata. Taki bowiem czas przysługuje nam prawnie na spożytkowanie uzyskanego dochodu objętego ulgą podatkową.

Zwolnienie z podatku dochodowego

Z podatku dochodowego będziemy zwolnieni w momencie nabycia go poprzez spadek, jeżeli spadkodawca zakupił nieruchomość w okresie dalszym niż 5 lat podatkowych poprzedzających jego śmierć.

Jeżeli chcesz sprzedać swoją nieruchomość – zrób to z profesjonalistami. Wejdź na www.rem.ax/trend i wybierz swojego Agenta na wyłączność.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *