08gru

Podatek przy zakupie nieruchomości

Podatek od kupna nieruchomości stanowi dodatkowy koszt zakupu w zależności od wartości nieruchomości. Zarówno wysokość takiej należności wobec urzędu skarbowego, jak i jej rodzaj zależy od tego, czy lokal kupujemy z rynku pierwotnego, czy wtórnego. Dowiedz się, jaki dokładnie podatek od kupna mieszkania należy zapłacić, kiedy powstaje obowiązek jego odprowadzenia, ile wynosi oraz czy można go uniknąć.

Rodzaje podatku przy zakupie nieruchomości

Należy wyróżnić dwa rodzaje podatku:

  • Podatek PCC od kupna nieruchomości. Jest to tzw. podatek od czynności, które nie są obciążone podatkiem VAT. Występuje, gdy zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
  • Podatek VAT. Jest odprowadzany, w momencie zakupu nieruchomości z rynku pierwotnego. Naliczany jest wyłącznie wtedy, gdy jedna ze stron, między którymi zawarta jest umowa, podlega opodatkowaniu VAT.

Podatek VAT – kiedy obowiązuje?

Podatek VAT to rodzaj podatku obciążający kupującego nieruchomość – wliczany jest on najczęściej w cenę nieruchomości.

Jeśli zdecydujemy się o nabyciu nieruchomość z rynku pierwotnego, czyli bezpośrednio od dewelopera, podatek zawarty jest w jej cenie. Z reguły obowiązuje stawka 23%, jednak w przypadku, kiedy mamy do czynienia z budownictwem społecznym np. programem mieszkaniowym, deweloper może zastosować obniżoną stawkę VAT, która będzie wynosiła 8%.

W przypadku, kiedy kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego, rodzaj obowiązującego podatku zależy min. od tego, czy sprzedawca jest przedsiębiorcą, osobą fizyczną, podatnikiem VAT czy rodzaju nieruchomości.

Podatek PCC od kupna nieruchomości

Podatek ten związany jest z zakupem wybranych nieruchomości, a nakładany jest na czynności prawne, które nie podlegają podatkowi VAT. Jeżeli mówimy o nieruchomościach, należy go uiścić wyłącznie wtedy, gdy zakup odbywa się z rynku wtórnego. Jego wysokość to 2% wartości rynkowej mieszkania lub domu. Jego obliczeniem oraz odprowadzeniem zajmuje się notariusz, natomiast koszty ponosi kupujący.

Czy podatek jest obowiązkowy?

Co do zasady podatki to opłaty obligatoryjne, jednak w przypadku PCC istnieje kilka wyjątków zwalniających z obowiązku zapłaty np. podczas zakupu mieszkania od spółdzielni, podczas wykupu lokalu mieszkalnego komunalnego, kupując nieruchomość od dewelopera. Co więcej, nie należy próbować obniżać podatku PCC poprzez zaniżenie ceny zakupu w umowie. Jeżeli ta byłaby znacznie niższa niż ceny rynkowe, możemy mieć poważne problemy w urzędzie skarbowym.